Modellváltó egyetemek a Horizont Európa programban

Az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek magyarországi megsértésével szembeni védelmét szolgáló intézkedésekről szóló, 2022. december 16-tól hatályos (EU) 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozat*[1] alapján nem tehető jogi kötelezettségvállalás semmilyen, a 2021. évi IX. magyar törvény alapján létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, illetve semmilyen, az ilyen közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott jogi személlyel. Noha e határozat célja az uniós költségvetés védelme, és nem az, hogy kizárja ezeket a szervezeteket az uniós programokban való részvételből, a Bizottság készített egy GYIK-et arról, a határozat hogyan érinti részvételüket a Horizont Európa tevékenységekben. Ezt a listát a témával kapcsolatos további kérdésekre reagálva frissítik.

GYIK

(2023.01.24.)

1. Az (EU) 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozatban foglalt intézkedések által érintett magyar jogalany továbbra is jelentkezhet a Horizont Európa pályázati felhívásaira 2022. december 16-át követően?

Az Unió által elfogadott intézkedések célja az Unió pénzügyi érdekeinek védelme, és nem az érintett magyar jogalanyok részvételének akadályozása a Horizont Európa akciókban. Az (EU) 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozat által érintett magyar jogalanyok 2022. december 16-a után is pályázhatnak a pályázati felhívásokra.

A sikeresen elbírált pályázatok esetében az érintett magyar jogalanyok jogosulatlannak minősülnek az uniós támogatásra, amennyiben ezeket az intézkedéseket nem szüntetik meg a támogatási szerződés aláírásáig (a 2020/2092 rendelet 7. cikkében meghatározott eljárást követve). Ebben az esetben ezek a magyar jogalanyok EU-s támogatás nélkül, társult partnerként (Associated Partner) továbbra is részt vehetnek, ha ezt a pályázati feltételek lehetővé teszik.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/21511

2. Mi történik, ha a Horizont Európa támogatási megállapodást 2022. december 16. előtt írta alá a projektkoordinátor és a támogatást nyújtó hatóság, de az (EU) 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozat által érintett többi kedvezményezett még nem írta alá a csatlakozási dokumentumot?

Az (EU) 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozat nem érinti a tanácsi végrehajtási határozat hatálybalépése előtt (azaz 2022. december 16. előtt) tett jogi kötelezettségvállalásokat, és így a későbbi kifizetéseket sem.

E tekintetben a jogi kötelezettségvállalások akkor tekinthetők megkötöttnek, ha a támogatási megállapodást a koordinátor és a támogatást nyújtó hatóság is aláírta. Az a tény, hogy más kedvezményezettek még nem csatlakoztak a támogatási megállapodáshoz, nincs befolyással (lásd a Horizont Európa Model Grant Agreement 40.1. Cikkét).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/21509

3. Amennyiben a 2022/2506/EK tanácsi végrehajtási határozatban foglalt intézkedéseket megszüntetik, akkor az ilyen intézkedések által korábban érintett magyar jogalany kedvezményezetté válhat egy folyamatban lévő Horizont Európa támogatási megállapodásban?

Elvben lehetőség van további kedvezményezettek felvételére egy folyamatban lévő támogatási szerződéshez módosítási kérelem útján. Ezért lehetséges kedvezményezettként szerepeltetni a 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozatban foglalt intézkedések által korábban érintett magyar jogalanyokat, amennyiben ezeket az intézkedéseket megszüntették. A módosítási kérelem útján kedvezményezetté válás lehetősége egy akcióban már társult partnerként részt vevő magyar jogalanyra is vonatkozhat.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/21513

4. Ha a 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozatban meghatározott intézkedések által érintett magyar jogalany a támogatási szerződés aláírásakor nem válhat a Horizont Európa projekt kedvezményezettjévé, elhalasztható-e az aláírás az intézkedések megszüntetéséig?

Számos tényező határozza meg a támogatási szerződés aláírásának időpontját, beleértve a költségvetés rendelkezésre állását és az ún. támogatás aláírásáig eltelt időt (azaz a támogatási megállapodások pályázókkal való aláírásának maximális időintervallumát a teljes pályázati anyag benyújtásának határnapjától számítva).

Ezeket a tényezőket az adott eset tekintetében csak a támogatást nyújtó hatóság határozhatja meg.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/21512

5. Mi történik az (EU) 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozat által érintett magyar pályázókkal benyújtott Horizont Európa pályázatok esetében, amelyeknél 2022. december 16-ig nem írtak alá támogatási megállapodást?

Az általános szabály az, hogy a Tanács végrehajtási határozatának hatálybalépését követően (azaz 2022. december 16-tól) semmilyen jogi kötelezettségvállalás nem írható alá az érintett magyar jogalanyokkal, függetlenül az értékelés, a benyújtás vagy az odaítélési eljárás egyéb lépéseinek időzítésétől.

Abban az esetben, ha az érintett magyar jogalanyok egy konzorcium részeként más szervezetekkel együtt jelentkeztek, a többi konzorciumi taggal továbbra is lehet jogi kötelezettségvállalásokat tenni. Ebből a szempontból:

  • Ha az érintett magyar jogalany mint kedvezményezett nélkül a pályázat továbbra is támogatható marad (megfelel a minimális jogosultsági feltételeknek), a támogatási szerződés aláírására sor kerülhet és az érintett magyar szervezet társult partnerként a projektben maradhat, feltéve, hogy a felhívás feltételei nem zárják ki ezt a jogi státuszt.
  • Ha a magyar jogalany nem kívánja társult partnerként folytatni a projektet, a Konzorciumnak vagy újra kell osztania a magyar szervezet feladatait a fennmaradó résztvevők között, vagy új résztvevőt kell javasolnia a feladatok átvételére. Ha a kilépés vagy a társult partner (Associated partner) szerepre változtatás miatt a konzorcium már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, a pályázat csak akkor tekinthető támogathatónak, ha a konzorcium további jogosult szervezetet (szükség szerint egyet vagy többet) vesz fel a támogatási szerződés kedvezményezettként való aláírásához.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/21510

6. Mikor lép hatályba az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek magyarországi megsértésével szembeni védelmét szolgáló intézkedésekről szóló (EU) 2022/2506 tanácsi végrehajtási határozat Magyarországon?

A Tanács végrehajtási határozatának 4. cikke értelmében a határozat a magyar hatóságokkal való értesítése napján lép hatályba, azaz 2022. december 16-án (EUR-Lex – 32022D2506 – HU – EUR-Lex).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/21508


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2506&from=EN